Dansk

Flensborg bliver fossilfri!

Sammen med dig gør vi Flensborg til en klimavenlig by.

Dansk sammenfatning

Vi vil sætte farten op for en virkelig og alvorligt ment klimabeskyttelse i Flensborg. Sammen med alle flenborgs borgere!

At jorden, den blå planet, ikke har det godt, behøver vi ikke at forklare dig. År efter år bryder vi varmerekorder, mister værdifulde dyre- og plantearter og kæmpemæssige skove. Også her i Flensborg har vi i dette år mistet et vigtigt økosystem. At vi alle sparer strøm, kører mindre i bil og isolerer vore huse, er desværre ikke nok til at opnå en tilstrækkelig reduktion af CO2-emissionen. Indtil senest 2035 skal Flensborg være klimaneutral for at nå målene fra Parisaftalen. Kun da kan vi håbe på at kunne begrænse jordens opvarmning til under 1,5 °C. Hvis grænsen på 1,5 grad overskrides, kommer jorden ind i en opvarmningsproces, der ikke mere kan standses og som vil ødelægge vort livsgrundlag frem til slutningen af århundredet.

Hverken forbundsregeringen eller de politiske beslutningstagere i Flensborg viser nok initiativ til at nå dette mål. Derfor startede vi i Flensborg en klimabegæring. Vores vision var, at Flensborgs Stadtwerke indtil senest 2035 skulle give komplet afkald på fossile brændstoffer. Hidtil står de for ca. tre fjederdele af byens emission af drivhusgasser.

Efter halvandet års forberedelse samlede vi i løbet af et halvt år 10 046 underskrifter fra borgere i Flensborg, der krævede en folkeafstemning i byen. Hver borger i Flensborg skulle kunne stemme Ja eller Nej til et stop for fossile brændstoffer. Hvis tilstrækkeligt mange ville stemme Ja, ville byen være forpligtet til at omsætte vores krav og udvikle en komplet fossilfri energiproduktion indtil 2035.

Samtidig var vi del af en arbejdsgruppe ved byens værker, der skulle beskrive en realistisk vej til dette mål. Dette arbejde mundede ud i enighed mellem byens værker, de politiske tilsynsorganer og os, om at det under bestemte forudsætninger er realistisk muligt at opfylde kravet.

Sammen med underskrifterne, som vi afleverede den 3.November 2022  – mere end dobbelt så mange som vi havde behøvet – overbeviste dette resultat byrådsmedlemmerne. Den 1. december 2022 besluttede de uden en eneste stemme imod præcis vores formulering af kravet: senest 2028 skal 50% af CO2-udledningen fra byens værker være forsvundet, senest i 2032 tre fjerdedele og senest i 2035 skal byens værker have erstattet alle fossile brændstoffer  med energi fra sol, vind og andre kilder, der er fri for drivhusgasser. Størstedelen af fjernvarmen vil blive leveret af store varmepumper, der ved hjælp af grøn strøm henter varme ud af vandet i fjorden.

Dermed er vores krav opfyldt og en folkeafstemning ikke mere nødvendig. Vi klarede det!!

Og dermed bliver størstedelen af byens CO2-udledning fjernet. Men ikke det hele! Så der er stadig nok at tage fat på med resten, med industrien, de private husholdninger og især transportsektoren, som også skal reducere deres drivhusgasser.
Klimakrisen kan løses! Alle midler, som vi behøver dertil, findes allerede. Vi skal bare anvende dem.

Send os en e-mail, hvis du vil støtte os yderligere!

Bündnis Klimabegehren Flensburg

c/o Greenpeace Flensburg
Burgplatz 1
24939 Flensburg

Schreib uns eine Mail!

moin@klimabegehren-flensburg.de

Wir verwenden auf unserer Website keine Cookies.
Die Website nutzt erneuerbare Energien. Jeder Besuch verbraucht vergleichsweise wenig CO2.